Kontakty


Názov :SES INSPEKT, s.r.o.
Adresa :Továrenská 210, Tlmače
PSČ :935 28
Štát :Slovensko
Bankové spojenie :16502-152/0200 VÚB Levice
IČO :31438491
DIČ :2020403990
IČ DPH :SK 2020403990
Telefón :+421 36 6382150, 6382151
E-mail :sekretariat_inspekt@ses.sk


Riaditeľ spoločnosti

Meno :Zdenek HRÚZ
Telefón :+421 36 6382150
Mobil :+421 905 650923
E-mail :zdenek_hruz@ses.sk


Manažér

Meno :Ing. Mária SELKOVÁ
Telefón :+421 36 6382187
E-mail :maria_selkova@ses.sk


Ekonómka

Vedúci :Ing. Silvia BENEDIKOVÁ
Telefón :+421 36 6382152
E-mail :silvia_benedikova@ses.sk


Skúšobné laboratórium

Vedúci :Zdenek HRÚZ
Telefón :+421 36 6382150
Mobil :+421 905 650923
E-mail :zdenek_hruz@ses.sk


Kalibračné laboratórium

Vedúci :Viera SLUŠNÁ
Telefón :+421 36 6382165
E-mail :viera_slusna@ses.sk


Chemické laboratórium

Vedúci :Ing. Mária SELKOVÁ
Telefón :+421 36 6382187
E-mail :maria_selkova@ses.sk


Mechanická skúšobňa

Vedúci :Ing. Libuša KRÁLOVÁ
Telefón :+421 36 6382182
Fax :+421 36 6382188
E-mail :libusa_kralova@ses.sk


Defektoskopia

Vedúci :Ing. Pavel VALKOVIČ
Telefón :+421 36 6382170
Mobil :+421 905 689896
E-mail :pavel_valkovic@ses.sk