Kontakty


Názov :SES INSPEKT, s.r.o.
Adresa :Továrenská 210, Tlmače
PSČ :935 28
Štát :Slovensko
Bankové spojenie :SK36 0900 0000 0002 2126 9644
IČO :31438491
DIČ :2020403990
IČ DPH :SK 2020403990
Telefón :+421 36 638 2150, 638 2151
E-mail :sekretariat_inspekt@ses.sk


Riaditeľ spoločnosti

Meno :Zdenek HRÚZ
Telefón :+421 36 638 2150
Mobil :+421 905 650 923
E-mail :zdenek_hruz@ses.sk


Manažér kvality

Meno :Ing. Mária SELKOVÁ
Telefón :+421 36 638 2187
E-mail :maria_selkova@ses.sk


Ekonómka, mzdová účtovníčka

Vedúci :Ing. Silvia BENEDIKOVÁ
Telefón :+421 36 638 2152
E-mail :silvia_benedikova@ses.sk


Skúšobné laboratórium

Vedúci :Zdenek HRÚZ
Telefón :+421 36 638 2150
Mobil :+421 905 650 923
E-mail :zdenek_hruz@ses.sk


Chemické laboratórium

Vedúci :Ing. Mária SELKOVÁ
Telefón :+421 36 638 2187
E-mail :maria_selkova@ses.sk


Mechanická skúšobňa

Vedúci :Gabriela ČÍŽOVÁ
Telefón :+421 36 638 2188
Mobil :+421 917 735 670
E-mail :gabriela_cizova@ses.sk


Defektoskopia - Nedeštruktívne skúšky - NDT

Vedúci :Ing. Pavel VALKOVIČ
Telefón :+421 36 638 2170
Mobil :+421 905 689 896
E-mail :pavel_valkovic@ses.sk


Kalibračné laboratórium

Vedúci :
Telefón :
E-mail :