Kalibračné laboratórium


Rozsah jednotlivých akreditovaných kalibrácií je uvedený v prílohe osvedčenia o akreditácii K-054.pdf [1,4MB].

Akreditované činnosti

MERADLO
MERACÍ ROZSAH
Posuvné meradlá
do 2000 mm
Pasametre a mikropasametre
do 150 mm
Porovnávacie mierky
(25-1000) mm
Mikrometre
do 1000 mm
Mikrometrické odpichy
(50-5000) mm
Dutinové meradlá
(3-125) mm
Číselníkové odchýlkomery
(0-25) mm
Meračské pásma
do 50 m
Oceľové stáčacie metre
do 10 m
Valčekové kalibre
(1-300) mm
Strmeňové kalibre
(15-100) mm
Kalibre na drážky hriadeľov
(1-40) mm
Kontrolné krúžky
(15-100) mm
Deformačné manometre
(0,1-60) MPa

Neakreditované činnosti


  • kalibrácia závitových krúžkov
  • kalibrácia mikrometrov nad 1000mm
  • kalibrácia oceľových pravítok
  • kalibrácia uholníkov
  • kalibrácia uhlomerov
  • meranie drsnosti

Oddelenie KL využíva v rámci akreditovaných činností referenčné, pracovné etalóny i pomocné zariadenia. Kalibračné laboratórium sa zúčastňuje medzilaboratórnych porovnávacích meraní v rozsahu akreditovanej činnosti, t.j. v oblasti tlakov a dĺžok.


KONTAKT

Názov :Kalibračné laboratórium - SES INSPEKT, s.r.o.
Adresa :Továrenská 210, Tlmače
PSČ :935 28
Štát :Slovensko
Bankové spojenie :16502-152/0200 VÚB Levice
IČO :31438491
DIČ :2020403990
IČ DPH :SK 2020403990
E-mail :kl_inspekt@ses.sk
Vedúci oddelenia :Viera SLUŠNÁ
Telefón :+421 36 6382165
E-mail :viera_slusna@ses.sk
Pracovníci :Eva Ďurčaťová
Telefón :+421 36 6382196, 6382165, 6382191, 6382185
E-mail :eva_durcatova@ses.sk