Úvod


SES INSPEKT, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou SES a.s. (www.ses.sk).

SES INSPEKT, s.r.o. je spoločnosť špecializujúca sa na vykonávanie nedeštruktívnych, deštruktívnych a chemických skúšok a kalibrácií meradiel.

Spoločnosť SES INSPEKT, s.r.o. bola založená v roku 1992 ako dcérska spoločnosť SLOVENSKÝCH ENERGETICKÝCH STROJÁRNÍ a.s. (SES a.s., spoločnosti so 70-ročnou históriou). Naše skúsenosti vo vykonávaní skúšok a kalibrácií však siahajú pred dobu založenia, keď naše oddelenia boli ešte súčasťou SES a.s.

V spoločnosti SES INSPEKT, s.r.o. sú zriadené Skúšobné laboratórium a Kalibračné laboratórium.

Skúšobné laboratórium sa skladá z 3 odborných oddelení:

  • Oddelenie defektoskopie
  • Oddelenie mechanických skúšok (metalografické laboratórium, laboratórium mechanických skúšok a dielňa na prípravu vzoriek)
  • Oddelenie chemického laboratória
Skúšobné laboratórium je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa ISO/IEC 17025:2017.

Popis činností je v dokumente - Inspekt.pdf [790kB].

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti sú popísané v dokumente - VOP_INSPEKT.pdf [96kB].
Všeobecné nákupné podmienky spoločnosti sú popísané v dokumente - VNP_INSPEKT.pdf [112kB].

Organizačná štruktúra