Kalibračné laboratórium


Rozsah jednotlivých akreditovaných kalibrácií je uvedený v prílohe osvedčenia o akreditácii K-054.pdf [399kB].

Akreditované činnosti

MERADLO
MERACÍ ROZSAH
Deformačné tlakomery
(0,2-70) MPa
Číslicové tlakomery
(0,2-70) MPa
Posuvné meradlá
do 2000 mm
Pasametre a mikropasametre
do 150 mm
Mikrometrické meradlá
do 1000 mm
Porovnávacie mierky
(25-1000) mm
Mikrometrické odpichy
(50-5000) mm
Mikrometrické dutinové meradlá
(3-125) mm
Číselníkové odchýlkomery
(0-25) mm
Meračské pásma
do 50 m
Oceľové zvinovacie metre
do 10 m
Valčekové kalibre
do 300 mm
Strmeňové kalibre
(15-100) mm
Kalibre na drážky hriadeľov
(1-40) mm
Kontrolné krúžky
(15-100) mm
Lístkové škáromery
(0,02-2,00) mm
Odchýlkomery s meracími ramenami
do 100 mm

Neakreditované činnosti


  • kalibrácia závitových kalibrov pre vonkajší a vnútorný závit
  • kalibrácia mikrometrov nad 1000 mm
  • kalibrácia kalibračných fólií
  • kalibrácia kontrolných valčekov
  • kalibrácia oceľových pravítok
  • kalibrácia uholníkov
  • kalibrácia uhlomerov
  • kalibrácia stavbárskych vodováh

Kalibračné laboratórium využíva v rámci akreditovaných i neakreditovaných činností referenčné a pracovné etalóny. Pri neakreditovanej činnosti poskytne zákazníkovi doklad o nadväznosti na národné etalóny. Kalibračné laboratórium sa zúčastňuje medzilaboratórnych porovnávacích meraní v rozsahu akreditovanej činnosti, t.j. v oblasti tlakov a dĺžok.


KONTAKT

Názov :Kalibračné laboratórium - SES INSPEKT, s.r.o.
Adresa :Továrenská 210, Tlmače
PSČ :935 28
Štát :Slovensko
Bankové spojenie :SK36 0900 0000 0002 2126 9644
IČO :31438491
DIČ :2020403990
IČ DPH :SK 2020403990
E-mail :kl_inspekt@ses.sk
Vedúci oddelenia :Viera SLUŠNÁ
Telefón :+421 36 638 2165
E-mail :viera_slusna@ses.sk
Pracovníci :Terézia Tordová
Telefón :+421 36 638 2191, 638 2346
E-mail :terezia_tordova@ses.sk