Mechanická skúšobňa


Rozsah jednotlivých akreditovaných skúšok je uvedený v prílohe osvedčenia o akreditácii (str. 1-3).

Akreditované činnosti

Deštrukčné laboratórium
PREDMET
SKÚŠKA
materiály na báze železa - vzorka kruhového prierezu a vzorka prierezu axb
skúška ťahom - základný materiál, zvarové spoje
(medza pevnosti Rm, medza klzu Re, ťažnosť A, kontrakcia Z)
materiály na báze železa
skúška tvrdosti - základný materiál, zvarové spoje
(Brinell HB, Rockwell HRC, Vickers HV)
materiály na báze železa
U vrub KU3
U vrub KU2
V vrub KV
skúška rázom v ohybe (rázová húževnatosť) - základný materiál, zvarové spoje
materiály na báze železa
skúška lámavosti - základný materiál, zvarové spoje
materiály na báze železa - rúrky
skúška stlačením, skúška rozširovaním, skúška rozširovaním prstenca, skúška ťahom prstenca
(porušenie materiálu, trhliny)

Neakreditované činnosti


Deštrukčné laboratórium
  • skúška ovality
Špeciálne skúšky
  • meranie ovality
  • meranie tvrdosti prenosným tvrdomerom
  • pozitívna materiálová identifikácia (PMI, rtg analyzátory)

KONTAKT

Názov:Mechanická skúšobňa - INSPEKT, s.r.o.
Vedúci oddelenia:Gabriela ČÍŽOVÁ
Telefón:+421 36 638 2188
Mobil:+421 917 735 670
E-mail:gabriela.cizova@inspekt.sk
Názov:Deštrukčné laboratórium
Pracovníci:Gabriela Čížová
Telefón:+421 36 638 2188
Mobil:+421 917 735 670
E-mail:gabriela.cizova@inspekt.sk
Názov:Špeciálne skúšky
Pracovníci:Ing. František Kuňa
Telefón:+421 36 638 2165
E-mail:frantisek.kuna@inspekt.sk
Názov:Dielňa na prípravu vzoriek
Pracovníci:Peter Struhár
Telefón:+421 36 638 2189