Certifikáty


SES INSPEKT, s.r.o. vlastní nasledovné oprávnenia - certifikáty:
  • OSVEDČENIE O AKREDITÁCII č. S-060 pre Skúšobné laboratórium - S-060.pdf [583kB]
  • OSVEDČENIE O AKREDITÁCII č. K-054 pre Kalibračné laboratórium - K-054.pdf [399kB]
  • OPRÁVNENIE - Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke - Opr.TZ.pdf [432kB]
Osvedčenie o akreditácii č. S 060 Osvedčenie o akreditácii č. K 054 Oprávnenie - Odborné prehliadkyKONTAKT

Riaditeľ spoločnosti :Zdenek HRÚZ
Telefón :+421 36 638 2150
Mobil :+421 905 650 923
E-mail :zdenek_hruz@ses.sk
Manažér kvality :Ing. Mária SELKOVÁ
Telefón :+421 36 638 2187
E-mail :maria_selkova@ses.sk