Úvod


SES INSPEKT, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou SES a.s. (www.ses.sk).

SES INSPEKT, s.r.o. je spoločnosť špecializujúca sa na vykonávanie deštruktívnych a nedeštruktívnych skúšok, kontrolu a kalibráciu meradiel, inšpekciu kvality, poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti skúšobníctva, metrológie a systémov kvality.

Skúšobné a Kalibračné laboratóriá SES INSPEKT, s.r.o. sú akreditované podľa ISO/IEC 17025.

SES INSPEKT, s.r.o. bola založená v roku 1992, jej skúsenosti v skúšobníctve a kalibráciách však siahajú pred dobu jej založenia, keď jej špecializované oddelenia boli súčasťou SES a.s. s vyše 65-ročnou históriou.

Popis činností je v dokumente - Inspekt.pdf [790kB].

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti sú popísané v dokumente - VOP_INSPEKT.pdf [96kB].
Všeobecné nákupné podmienky spoločnosti sú popísané v dokumente - VNP_INSPEKT.pdf [112kB].

Organizačná štruktúra