Úvod


V INSPEKT, s.r.o. sa špecializujeme na vykonávanie nedeštruktívnych, deštruktívnych a chemických skúšok. Sústredíme sa na kovy, hlavne na materiály na báze železa (surové železo, liatina, oceľ, zvarový kov, prídavný materiál...), či už ako základný materiál, polotovary alebo zvary.

Naše skúšobné laboratórium sa skladá z 4 odborných oddelení:

Skúšobné laboratórium je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa ISO/IEC 17025:2017.

Vznikli sme v roku 1992 ako dcérska spoločnosť Slovenských energetických strojární, a.s. (SES a.s.), spoločnosti s vyše 70-ročnou históriou. Naše skúsenosti vo vykonávaní skúšok a kalibrácií však siahajú pred dobu založenia, keď naše oddelenia boli ešte súčasťou SES a.s. Od decembra 2022 sme však súčasťou viridiusLAB, AG., medzinárodnej siete testovacích laboratórii v 5 krajinách strednej Európy.