Metalografia


Rozsah jednotlivých akreditovaných skúšok je uvedený v prílohe osvedčenia o akreditácii (str. 3).

Akreditované činnosti

Metalografické laboratórium
PREDMET
HODNOTENIE
materiály na báze železa - polotovary, zvarové spoje
meranie veľkosti zvarov
materiály na báze železa - polotovary, zvarové spoje
vyhodnotenie štruktúry
(makroštruktúra a mikroštruktúra)
materiály na báze železa
vyhodnotenie štruktúry
(odolnosť voči medzikryštalickej korózii)

Neakreditované činnosti


Metalografické laboratórium
  • stanovenie obsahu delta feritu

KONTAKT

Názov:Metalografické laboratórium - INSPEKT, s.r.o.
Vedúci oddelenia:Gabriela ČÍŽOVÁ
Telefón:+421 36 638 2188
Mobil:+421 917 735 670
E-mail:gabriela.cizova@inspekt.sk