Certifikáty


SES INSPEKT, s.r.o. vlastní nasledovné oprávnenia - certifikáty:
  • OSVEDČENIE O AKREDITÁCII č. S-060 pre Skúšobné laboratórium - S-060.pdf [2,2MB]
  • OSVEDČENIE O AKREDITÁCII č. K-054 pre Kalibračné laboratórium - K-054.pdf [1,4MB]
Osvedčenie o akreditácii č. S 060 Osvedčenie o akreditácii č. K 054KONTAKT

Riaditeľ spoločnosti :Zdenek HRÚZ
Telefón :+421 36 6382150
Mobil :+421 905 650923
E-mail :zdenek_hruz@ses.sk
Manažér :Ing. Mária SELKOVÁ
Telefón :+421 36 6382187
E-mail :maria_selkova@ses.sk