Certifikáty


SES INSPEKT, s.r.o. vlastní:
  • OSVEDČENIE O AKREDITÁCII č. S-060 pre Skúšobné laboratórium - S-060.pdf [583kB]
Osvedčenie o akreditácii č. S 060KONTAKT

Riaditeľ spoločnosti :Zdenek HRÚZ
Telefón :+421 36 638 2150
Mobil :+421 905 650 923
E-mail :zdenek_hruz@ses.sk
Manažér kvality :Ing. Mária SELKOVÁ
Telefón :+421 36 638 2187
E-mail :maria_selkova@ses.sk